Zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Zamość w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanej koronawirusem.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Wnioskodawców o składanie wraz z wnioskiem dokumentów, wymaganych zgodnie z poniższym Zarządzeniem. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie, o […]