Oferta pracy – inspektor nadzoru

Inspektora nadzoru branża ogólnobudowlana  Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe, staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej, posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania […]

Ogłoszenie dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi z napędem elektrycznym i konnymi dorożkami.

26.05.2020 r. OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Zamość, zawiadamia wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi turystycznej pojazdami wolnobieżnymi […]

Zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Zamość w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanej koronawirusem.

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Wnioskodawców o składanie wraz z wnioskiem dokumentów, wymaganych zgodnie z poniższym Zarządzeniem. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie, o […]