Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2009 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do przetargu 14/PN/WM/r.b./2009 - ocieplenie ścian Grunwaldzka 6-12, Peowiaków 14, Peowiaków 16, Poniatowskiego 13, Reja 17, Grunwaldzka 14-28, Hrubieszowska 30 | wymiana poziomów kanalizacyjnych - Lwowska 23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 14/PN/WM/r.b./2009
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Kosztorys ofertowy Grunwaldzka 6-12 – załącznik nr 1
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Grunwaldzka 6-12 – załącznik nr 1
Sprostowanie
Kosztorys ofertowy Peowiaków 14 – załącznik nr 2
Projekt Peowiaków 14 – załącznik nr 2
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Peowiaków 14 – załącznik nr 2
Kosztorys ofertowy Peowiaków 16 – załącznik nr 3
Projekt Peowiaków 16 – załącznik nr 3
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Peowiaków 16 – załącznik nr 3
Kosztorys ofertowy Poniatowskiego 13 – załącznik nr 4
Projekt Poniatowskiego 13 – załącznik nr 4
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Poniatowskiego 13 – załącznik nr 4
Kosztorys ofertowy Reja 17 – załącznik nr 5
Projekt Reja 17 – załącznik nr 5
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Reja 17 – załącznik nr 5
Kosztorys ofertowy Grunwaldzka 14-20 – załącznik nr 6
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Grunwaldzka 14-20 – załącznik nr 6
Kosztorys ofertowy Grunwaldzka 22-28 – załącznik nr 7
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Grunwaldzka 22-28 – załącznik nr 7
Kosztorys ofertowy Lwowska 23 – załącznik nr 8
Projekt Lwowska 23 – załącznik nr 8
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Lwowska 23 – załącznik nr 8
Kosztorys ofertowy Hrubieszowska 30 – załącznik nr 9
Projekt Hrubieszowska 30 – załącznik nr 9
Specyfikacja wykonania i odbioru robót Hrubieszowska 30 – załącznik nr 9
Oferta – załącznik nr 10
Oświadczenie – załącznik nr 12
Wzór umowy – załącznik nr 11
Wykaz pracowników i doświadczenie wykonawcy – załącznik nr 13 i 14
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego