Strona główna » Dane Spółki

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o. o.
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość

KRS: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000054479

REGON: 950362673

NIP: 922-22-65-471

Konto bankowe: PKO BP Oddział 1 w Zamościu Nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785

Kapitał zakładowy: 1 235 500 zł