Strona główna » Copyright

Właścicielem Serwisu działającego pod adresem zgl-zamosc.pl (zgl-zamosc.pl, zgl-zamosc.eu) jest:
Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 8
22-400 Zamość

Treści, zawartość, układ oraz materiały graficzne wykorzystane w niniejszym Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Wszelkie fotografie, znaki graficzne oraz inne utwory prawa autorskiego zamieszczone na niniejszej stronie internetowej i nie należące do ZGL Zamość są własnością  ich prawnych właścicieli. Zostały one przedstawione w celach informacyjnych i poznawczych, na odpowiedniej licencji lub za ich bezpośrednią zgodą.

Nieautoryzowane wykorzystywanie niniejszej witryny internetowej w całości jak i we fragmentach (takie jak powielanie dowolną techniką, przechowywanie, reprodukcja i udostępnianie) jest bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione.