Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2012 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 4/ZP/p.n./r.b./2012 - wykonanie robót remontowo-budowlanych: uszczelnienie ściany zachodniej na odcinku I-II klatki schodowej, ocieplenie cokołu, wymiana okienek piwnicznych, wymiana opaski odwadniającej w budynku przy ul. Polnej 7 w Zamościu - BZP 296250 - 2012 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa wodomierzy - POSTĘPOWANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONE
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 1/ZP/p.n./r.b./2012 -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - Blok VI - BZP 79070-2012 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY