Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2015 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 32/PO/WM/projekt/2015 - na wykonanie projektów budowlanych dla prawidłowego wykonania i rozliczenia termomodernizacji budynków przy ul. Hrubieszowska 38a, Polna 24 i Peowiaków 36 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 28/PO/WM/r.b./2015 - na wykonanie robót remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Peowiaków 40A w Zamościu, w zakresie: remont klatek schodowych - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 27/PO/WM/r.b./2015 - na wykonanie robót remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Peowiaków 14 w Zamościu, w zakresie: remont klatek schodowych- PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 25/PO/WM/r.b./2015 - wykonanie robót remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kamiennej 13 w Zamościu, w zakresie: remont kominów z usprawnieniem dostępu do przewodów kominowych - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 22/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2015 - wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku usługowym przy ul. Kilińskiego 32 w Zamościu, w zakresie: malowanie ścian i elementów metalowych, wymiana wykładzin PVC, przebudowa sanitariatów - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 21/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2015 - remont i malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 20 w Zamościu - PRZETARG ROSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 9/PN/WM/r.b/2015 - „Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, przy ul. Polnej 10B w Zamościu, w zakresie: remont pokrycia dachu nad lokalami mieszkalnymi nr 24, 33, 34 i 35; montaż zapór śniegowych i śniegołapów na całej powierzchni dachu - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 20/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2015 - na wykonanie zabezpieczenia i naprawy filara w budynku mieszkalnym przy ul. Greckiej 2 (podwórze) w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 24/PO/WM/r.b./2015 - na wykonanie robót remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 13 w Zamościu, w zakresie: ocieplenie ścian nadbudowy, remont kominów, remont schodów wejściowych do budynku, wymiana szafek gazowych - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 23/PO/WM/r.b./2015 - na wykonanie miejsc postojowych oraz placu pod śmietniki i trzepaki na terenie nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 32 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 20/PO/WM/r.b./2015 - wykonanie remontu kominów na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 26 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 17/PO/WM/r.b./2015- wykonanie robót remontowo-budowlanych przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 13 w Zamościu, w zakresie: ocieplenie ścian nadbudowy, remont kominów, remont schodów wejściowych do budynku, wymiana szafek gazowych - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 13/PO/WM/r.b./2015 - wykonanie remontu kominów na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Hrubieszowskiej 26 w Zamościu - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 18/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2015 - na wykonanie izolacji tarasu należącego do lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku usługowo-mieszkalnym (z przewagą lokali użytkowych) przy ul. Staszica 29 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 6/PN/WM/r.b/2015 - „Remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym, przy ul. Polnej 10B w Zamościu, w zakresie: remont pokrycia dachu nad lokalami mieszkalnymi nr 24, 33, 34 i 35; montaż zapór śniegowych i śniegołapów na całej powierzchni dachu - PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 15/ZP/art. 4 pkt 8/r.b./2015 - wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Szczebrzeskiej 100A w Zamościu, w zakresie: ocieplenie ściany wschodniej i ściany południowej, remont pokrycia dachu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 6/ZP/p.n./r.b/2015 UZP 87361 - 2015 - Wymiana dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej 38A w Zamościu w formie /zprojektuj i wybuduj/ oraz serwisowanie w okresie gwarancji - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 4/ZP/p.n./r.b/2015 UZP 77735 - 2015 - Remont elewacji kamienic mieszczańskich na terenie Starego Miasta w Zamościu - Blok VI /dziedziniec/ pod adresem: Ormiańska 6, 8, 10; Pereca 9, 11, 13; Bazyliańska 7 oraz wymiana pokrycia dachu kamienicy przy ul. Ormiańskiej 6 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 14/ZP/atr.4p.8/r.b./2015 - wykonanie naprawy izolacji dachu nad boksami handlowymi pod adresem Łukasińskiego 4 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 1/ZP/p.n./r.b/2015 UZP 35485-2015- wymiana stolarki drewnianej - okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w zespole staromiejskim w Zamościu - Blok VII (budynki mieszkalne) pod adresem: ul. Pereca 6,8,10, 12; Bazyliańska 5,3; Zamenhofa 9 (od dziedzińca) - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie projektów budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Hrubieszowskiej 18, Polnej 20, Peowiaków 22, Peowiaków 34, Peowiaków 46 i Peowiaków 54 w Zamościu - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY