Strona główna » System E-POL

Serwis elektroniczny Program Obsługi Lokatora – ePol jest bezpiecznym kanałem komunikacji, który ma na celu umożliwienie Klientom dostępu do informacji związanych z użytkowaniem lokalu.

ePOL umożliwia:

  • sprawdzenie stanu finansowego
  • podgląd rozliczeń za zimną i ciepłą wodę
    – porównanie odczytu licznika ZW i CW ze stanem faktycznym
    – sprawdzenie wysokości naliczeń
    – sprawdzenie poprawności Państwa danych
    – sprawdzenie numeru konta bankowego

Dostęp do tych informacji można uzyskać w każdej chwili, od ręki przy pomocy komputera i dostępu do Internetu poprzez wejście na stronę ZGL-u https://zgl-zamosc.pl .

Na zgłoszenie osobiste Użytkownik Portalu otrzymuje Identyfikator i Hasło startowe. Te parametry służą do pierwszego logowania w Portalu ePOL, w trakcie którego Użytkownik musi zmienić Hasło startowe na podane przez niego Hasło Docelowe. Hasło to gwarantuje w następnych logowaniach do Portalu wyłączny dostęp do jego danych. Może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika Portalu.

Parametry dostępu do konta internetowego wraz z hasłem pierwszego logowania Użytkownik portalu otrzyma w formie pisemnej.