Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2017 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 3/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2017 na: „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Szczebrzeskiej 100A w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 2/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2017 na: „Wymiana instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. M. Reja 15 w Zamościu” - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY