Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi na rok 2013 – rozstrzygnięte


Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 16/PO/WM/r.b./2013 - ocieplenie stropodachu i naprawa pokrycia dachowego w budynku przy ul.Hrubieszowska 30 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 8/ZP/p.n./r.b/2013 UZP 120315-2013 - Remont pokrycia dachu na budynku przy ul. Czwartaków 15 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 6/ZP/p.n./r.b/2013 UZP 220084-2013 - Wymiana posadzki w podcieniu kamienic mieszczańskich - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do zaproszenia do złożenia oferty 12/PO/WM/r.b./2013 -remont chodnika przy budynku mieszkalnym Kamienna 19 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY
Komplet materiałów do przetargu nieograniczonego 2/ZP/p.n./r.b/2013 UZP 179764-2013 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicach zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Zamościu - budynki mieszkalne bloku VI - PRZETARG UNIEWAŻNIONY