Zgłoszenia awarii przyjmowane są przez całą dobę pod numerem tel. 84 638 45 76

Usuwanie awarii po godz. 19.00 tylko w przypadkach szczególnego zagrożenia.

Awarie Elektryczne po godz. 19.00 oraz w niedziele i święta należy zgłaszać do Pogotowia Elektrycznego.

Telefony Alarmowe:

999 – Pogotowie Ratunkowe

998 – Straż pożarna

997 – Policja

986 – Straż Miejska

994 – Pogotowie Wodociągowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

992 – Pogotowie Gazowe

991 – Pogotowie Energetyczne

Ogólny telefon alarmowy – 112