24 sierpnia 2020 r. ruszyło głosowanie internetowe na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2021 rok.

Głosowanie potrwa do 20 września 2020 r.

Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez stronę internetową https://budzet24.pl/umzamoscbo/

Przypominamy:

a) prawo do udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta Zamość,

b) uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos, który może oddać wyłącznie na projekt osiedla, na którym zamieszkuje oraz jeden głos, który może oddać wyłącznie na jeden projekt ogólnomiejski,

c) dla ważności głosu oddanego w sposób elektroniczny, głosujący zobowiązany będzie najpierw do podania swoich danych, następnie wskazania jednego projektu osiedlowego i jednego projektu ogólnomiejskiego do realizacji w 2021 roku. Aby móc zatwierdzić oddany głos, mieszkaniec otrzyma na podany przez siebie numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło. Na wskazany numer telefonu hasło będzie wysłane tylko raz.

Głosowania tradycyjne na każdym osiedlu Miasta Zamość rozpoczną się 21 września.

 

Link do informacji: http://www.zamosc.pl/news/5969/budzet-obywatelski-kolejny-etap.html

Link do głosowania: https://budzet24.pl/umzamoscbo/desktop

Na stronę głosowania można wchodzić również przez www.zamosc.pl (zakładka Miasto) – na stronie głównej widać banner przekierowujący.