Zamość, dnia 17 marca 2021 r.

I n f o r m a c j a

Zakład  Gospodarki Lokalowej  w  Zamościu  Sp.  z  o.o.  informuje, że przetarg  ofert  na wynajem   lokalu  użytkowego położonego w Zamościu przy ul. Rynek Wielki 1, Rynek Wielki 3 i Kolegiacka 14, nie doszedł do skutku wobec braku oferentów (ofert).