KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się koronawirusa, od 16 marca 2020 r. zawieszona zostaje czasowo bezpośrednia obsługa interesantów w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

Wszelkie dokumenty, podania i wnioski do Spółki należy wrzucać do pojemników ustawionych przy wejściu do siedziby Spółki, przesyłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: zgl@zgl-zamosc.pl.

Prosimy o dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 638 52 56, 84 639 30 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zgl@zgl-zamosc.pl.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa, prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia sposobu załatwienia  sprawy i zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.