Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i użytkowników zarządzanych przez nas nieruchomości, a także przedstawicieli firm z nami współpracujących, podejmujemy wszelkie możliwe działania zmierzające do zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zapewnienia ochrony życia i zdrowia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki. W sprawach urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 638 52 56, 84 639 30 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zgl@zgl-zamosc.pl. Podjęliśmy również decyzję o przesunięciu terminów odbycia zebrań właścicieli lokali w zarządzanych przez nas Wspólnotach Mieszkaniowych do czasu opanowania sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i całkowitego wyeliminowania zagrożenia. O nowym terminie zebrań poinformujemy zainteresowanych odrębnym zawiadomieniem.

Powyższe decyzje motywowane są troską o zdrowie Państwa i naszych pracowników. Mamy nadzieję, że spotkają się one ze zrozumieniem z Państwa strony.

 Zarząd Spółki