Strona główna » oferta pracy – administrator osiedla

 Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Administrator osiedla 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze, zawody związane z budownictwem),
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości,
 • biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL),
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, zaradność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

 Opis stanowiska:

 • sporządzanie umów najmu i umów o zarządzanie lokalami,
 • nadzorowanie przekazywania mieszkań, okresowa kontrola ich wykorzystania,
 • prowadzenie kart lokali w ewidencji komputerowej i naliczanie opłat czynszowych,
 • bieżąca analiza faktur, co do prawidłowości obciążeń za dostarczane media (woda, ciepło, gaz, energia elektryczna),
 • prowadzenie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych, organizowanie i obsługa zebrań właścicieli lokali, bieżąca współpraca z zarządami wspólnot,
 • odpowiedzialność za utrzymanie porządku i czystości na przydzielonym rejonie,
 • organizowanie i egzekwowanie pracy podległych dozorców domu,
 • analizowanie zaległości czynszowych i ich windykacja (przedsądowa),
 • archiwizacja dokumentacji,
 • bezpośrednia obsługa klientów (przyjmowanie, realizowanie lub przekazywanie do wykonania zgłoszeń o awariach i usterkach, udzielanie odpowiedzi na wnoszone przez klientów pisma, załatwianie bieżących spraw zgłaszanych przez mieszkańców),
 • współpraca z mieszkańcami i Zarządem Osiedla.

 Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 03.07.2015 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

 Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.