Strona główna » oferta pracy – majster w Grupie Remontowo-konserwacyjnej

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 Majster w Grupie Remontowo – konserwacyjnej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ogólnobudowlane, instalacje sanitarne)
 • staż pracy minimum 3 lata w branży budowlanej,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót – bez ograniczeń,
 • umiejętność kosztorysowania i sporządzania wycen,
 • obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programów do kosztorysowania ZUZIA,     NORMA,
 • mile widziana przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • umiejętność formułowania wniosków i pisania pism związanych z wykonywaną pracą,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność, operatywność, komunikatywność,
 • dobry stan zdrowia, w tym zdolność do pracy na wysokości.

 Opis stanowiska:

 • sporządzanie kosztorysów i wycen powykonawczych,
 • sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami,
 • organizowanie pracy podległych pracowników oraz odpowiedzialność za jej wykonanie,
 • kontrolowanie zaawansowania robót i zapewnienie terminowości ich wykonania,
 • potwierdzanie zaawansowania prac tygodniowymi raportami,
 • sporządzanie wycen robót wykonywanych na zewnątrz,
 • uczestniczenie w odbiorach robót, o ile taka konieczność zaistnieje,
 • rozliczanie robót pod względem finansowym,
 • udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • nadzór nad usuwaniem awarii,
 • prowadzenie magazynu podręcznego oraz nadzór nad jego zaopatrzeniem,
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

 Oferujemy:

 • ciekawą i odpowiedzialną pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pakiet socjalny, w tym Pracowniczy Program Emerytalny,
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

 Aplikację (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy przesłać na adres e-mail: zgl@zgl‑zamosc.pl lub złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Peowiaków 8 22-400 Zamość w terminie do 03.07.2015 r. W tytule e-maila prosimy wpisać nazwę stanowiska.

 Aplikacja powinna zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.