Ogłoszenie dot. cen ciepła w 2023 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 15.02.2023 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz.1967 ze zm), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował 22 lutego br., wysokość cen i stawek opłat m.in. dla grup odbiorców w Zamościu, które obowiązywać będą dostawcę ciepła do 31.12.2023 r. Ustalone ceny ograniczają wysokość wzrostu o maksymalnie 40% w stosunku do cen stosowanych do 30.09.2022 roku. Na stronie internetowej dostawcy ciepła w Zamościu Veolia Wschód dostępne są szczegółowe informacje dot. obniżonych cen.

 

Tab.1   Ceny netto od 06.10.2022 r.

Grupa odbiorców Cena za moc zamówioną (zł/MW /miesiąc) Cena za ciepło (zł/GJ) Opłata stała za usługi przesyłowe (zł/MW /miesiąc) Opłata zmienna za usługi przesyłowe (zł/GJ)
MC 1 11 313,69 82,67 2 678,25 14,26
MC 2 11 313,69 82,67 3 597,17 22,81
MC 3 11 313,69 82,67 3 374,09 17,70
MC 4 11 313,69 82,67 4 419,01 20,95

 

Tab.2   Ceny netto od 01.03.2023 do 31.12.2023 r.

Grupa odbiorców Cena za moc zamówioną (zł/MW /miesiąc) Cena za ciepło (zł/GJ) Opłata stała za usługi przesyłowe (zł/MW /miesiąc) Opłata zmienna za usługi przesyłowe (zł/GJ)
MC 1 12 672,92 68,05 2 496,89 13,66
MC 2 12 672,92 68,05 3 597,17 23,35
MC 3 12 672,92 68,05 3 218,82 17,25
MC 4 12 672,92 68,05 4 405,81 21,13

Do cen netto należy doliczyć:

  • Vat 5%  w okresie  od 06.10.2022 r.  do 31.12.2022 r.
  • Vat 23% w okresie od 01.01.2023 r.

Za okres od 06.10.2022 r. do 28.02.2023 r. faktury za ciepło dostarczane  do odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu zostaną skorygowane do cen z tabeli nr 2.

Dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, nieuprawnionych do upustów, aktualne pozostają ceny z tabeli nr 1.

Wysokości zaliczek ustalonych dla mieszkańców na poczet kosztów centralnego ogrzewania pozostają bez zmian. Oczekiwane korekty faktur, po ich otrzymaniu,  zostaną uwzględnione przy ustalaniu  zaliczek c.o. na kolejne okresy.