OGŁOSZENIE

NA WYNAJEM W DRODZE INDYWIDUALNYCH OFERT
Z NEGOCJACJĄ STAWKI CZYNSZU – STOISKA HANDLOWE
W BASTIONIE VII NADSZANIEC

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1   Łukasińskiego 2, lokal nr 1a 25,85 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
2 Łukasińskiego 2, lokal nr 3a 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
3 Łukasińskiego 2, lokal nr 3 19,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
4 Łukasińskiego 2, lokal nr 6 20,90 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
5 Łukasińskiego 2, lokal nr 10a 28,05 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
6 Łukasińskiego 2, lokal nr 11 20,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
7 Łukasińskiego 2, lokal nr 12 39,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
8 Łukasińskiego 2, lokal nr 13 20,43 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
9 Łukasińskiego 2, lokal nr 13a 20,50 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
10 Łukasińskiego 2, lokal nr 14 32,00 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
11 Łukasińskiego 2, lokal nr 15a 20,55 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
12 Łukasińskiego 2, lokal nr 16 26,50 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
13 Łukasińskiego 2, lokal nr 18 20,46 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
14 Łukasińskiego 2, lokal nr 19 45,30 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
15 Łukasińskiego 2, lokal nr 20 20,62 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
16 Łukasińskiego 2, lokal nr 21 20,47 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
17 Łukasińskiego 2,22 65,40 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
18 Łukasińskiego 2, lokal nr 23 20,70 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.
19 Łukasińskiego 2, lokal nr 24 20,73 elektryczna, wod-kan,
ogrzew. elektr.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej (wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalności gospodarczej).
 2. Rodzaj, branżę zamierzonej/prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL w Zamościu  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8, pok. 11.
 2. Wysokość wadium w przypadku stoisk handlowych w Bastionie VII Nadszaniec (równowartość 3-miesięcznego czynszu) zostanie ustalona po uzgodnieniu warunków najmu najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy najmu.
  Wadium należy wpłacać na konto nr 74 1020 5356 0000 1602 0176 9785 . Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  – data wpływu oferty
  – wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  – rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia (negatywnego rozpatrzenia) oferty bez podania przyczyny.
 7. Wynajem wolnych powierzchni handlowych w Bastionie VII – Nadszaniec nie może odbywać się na zasadzie zamiany lokalami i tego typu oferty nie będą rozpatrywane.