OGŁOSZENIE    

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o., informuje, że istnieje możliwość zakupu drewna, pozyskanego z lasów komunalnych.

Rodzaj i ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży przedstawiamy
w poniższej tabeli.

 

Rodzaj drewna  Klasa  Ilość
Opałowe, twarde, średniowymiarowe S4 29,7m3
Opałowe, twarde, małowymiarowe M2 1,8m3
Wielkowymiarowe Brzoza  

 

WC0

2,22m3
Dąb czerwony 1,37m3
Dąb bezszypułkowy 5,54m3
Świerk 0,46m3

 

Drewno wskazane w powyższej tabeli może zostać sprzedane według cennika zawartego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zamość nr 130/2023 z dnia 27.06.2023 r. stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert.