Strona główna » wolne powierzchnie reklamowe do wynajmu

 

Na dzień 11.09.2015 r. pozostały do wynajęcia dwie powierzchnie reklamowe od strony ul. Piłsudskiego.

Zamość, dnia 29.06.2015 r.

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zarządcy Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu
dotyczące oferty wynajmu wolnych powierzchni reklamowych na ścianach budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Zamościu

Do wynajęcia sześć powierzchni reklamowych na istniejących stelażach na ścianie budynku od strony ul. Piłsudskiego o wymiarach:
wysokość: 71 cm
długość: 450 cm
oraz jedna powierzchnia reklamowa na istniejących stelażach na ścianie budynku od ul. Sadowej o wymiarach:
wysokość: 71 cm
długość: 640 cm

Istnieje możliwość podłączenia reklamy podświetlanej.

Odpłatność za umieszczenie reklam wynosi 30 zł/m2. Powierzchnię reklamy ustala się w pełnych metrach kwadratowych, zaokrąglając w górę.

Oferty pisemne na wynajem wraz z wizualizacją reklamy oraz specyfikacją techniczną należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Preferowane będą oferty wynajmu całego segmentu i oferty z wyższą stawką od podanej w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 84 638 52 56 lub 84 639 30 18 wew. 32.