Zamość, dnia 09.07.2015 r.

OGŁOSZENIE
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. o.o.
o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamościa lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /II piętro/ 123,61 el., wod-kan, c.o.
2 Bazyliańska 16 8,30 el., c.o.
3 Staszica 35 15,34 el., wod-kan, c.o.
4 Kościuszki 8 30,03 el.
5 Pereca 6 35,96 el., wod-kan, c.o.
6 Żeromskiego 9 34,34 el., wod-kan
7 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
8 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
9 Moranda 4 /I piętro/ 41,42 el., wod-kan, c.o. el.
10 Ormiańska 6A 51,83 el., wod-kan, c.o.
11 Żeromskiego 26  /I piętro/ 22,44 el., wod-kan, c.o.
12 Ormiańska 18 (piwnica) 28,30 el.
13 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
14 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
15 Moranda 4 150,11 el., wod-kan, ogrzewanie el.
16 Kilińskiego 32, piwnica 61,00 el., wod-kan, c.o.
17 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
18 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,

II. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.07.2015 r. o godz.11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 do dnia 27.07.2015 r. do godz. 12.00. Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględnione.

Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.