Zamość, dnia 11.04.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.
o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Rynek Wielki 8 /parter/ 150,65 el., wod-kan, c.o.
3 Bazyliańska 19 170,37 el., wod-kan, c.o.
4 Bazyliańska 7 103,94 el., wod-kan, c.o.
5 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
6 Moranda 4/I piętro/ 41,61 el., wod-kan, c.o. el.
7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
8 Pereca 6 35,96 el., wod-kan, c.o.
9 Ormiańska 18 (piwnica) 28,30 el.
10 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
11 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
12 Starowiejska 11 garaże nr 5, 7, 13 po 18,14 el.
13 Kilińskiego 32 I piętro 26,65 el., wod-kan, c.o.
14 Szczebrzeska 13a 403,31 el, wod-kan,
15 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
16 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,

Uwaga! W przypadku wynajmu lokali przy ul. Rynek Wielki 8 na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości ubiegania się przez najemcę wynajmu płyty Rynku Wielkiego pod organizację ogródka kawiarnianego.

 II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. nr 3-4 43,02 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lokal nr 18 41,83 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

III. Warunki  organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 26.04.2016 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 do dnia 25.04.2016 r. do godz.12.00. Wadium wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.