Zamość, dnia 30.11.2015 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. o przetargu na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamościa lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z  o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Rynek Wielki 8 /parter/ 150,65 el, wod-kan, c.o.
3 Rynek Wielki 11 44,61 el., wod-kan, c.o.
4 Rynek Wielki 9 31,80 el., c.o.
5 Grodzka 4 21,76 el., wod-kan, c.o.
6 Moranda 6 42,98 el.
7 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
8 Bazyliańska 19 61,00 el., wod-kan, c.o.
9 Moranda 4 /I piętro/ 41,42 el., wod-kan, c.o. el.
10 Ormiańska 6A 51,83 el., wod-kan, c.o.
11 Pereca 6 35,96 el., wod-kan, c.o.
12 Żeromskiego 11 12,06 el.
13 Ormiańska 18 (piwnica) 28,30 el.
14 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
15 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
16 Kościuszki 8 30,03 el.
17 Starowiejska 11 garaże nr 5, 7, 13 po 18,14 el.
18 Kilińskiego 32, piwnica 22,40 el., wod-kan, c.o.
19 Szczebrzeska 13a 403,31 el, wod-kan,
20 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
21 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lok. nr 3-4 43,02 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lok. nr 6 19,70 el, wod-kan,  ogrzewanie elektryczne

III. W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. o godz. 11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki  Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 do dnia 14.12.2015 r. do godz. 12. Wadia wpłacone w innej formie lub w innym miejscu nie będą uwzględnione.

Czas trwania umowy – nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w odniesieniu do poszczególnych, jak i wszystkich lokali.

Informacji udziela Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.