Zamość, dnia 17.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. 

o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

 

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Zamenhofa 12 23,89 el., wod-kan, c.o.
3 Grecka 7 97,70 el., wod-kan, c.o.
4 Ormiańska 10 27,89 el., wod-kan, c.o.
5 Pereca 6 35,96 el., wod-kan, c.o.
6 Żeromskiego 11a 14,50 el.
7 Kolegiacka 12 9,44 el., wod-kan, c.o.
8 Peowiaków 8 15,90 el., wod-kan, c.o.
9 Starowiejska 11 /dawna portiernia/ 33,00 el., wod-kan,
10 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el,
11 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.,
12 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
13 Starowiejska 11 garaże nr 3, 5, 13 po 18,14 każdy el.,
14 Szczebrzeska 13A 333,56 el., wod-kan
15 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 37,14 el., wod-kan
16 Piłsudskiego 13 /piwnica/ 19,80 el., wod-kan
17 Lwowska 61 /w tym 4 pom. po ok. 30 m2 i 6 pom. po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan

Uwaga! W przypadku wynajmu lokali przy ul. Rynek Wielki 8 na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego pod organizację ogródka kawiarnianego.

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 6 lokal nr 18 41,83 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 11-12 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 12a lokal nr 4 53,80 el., wod-kan, c.o.

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 31.10.2016 r. o godz. 1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8 do dnia 28.10.2016 r. do godz. 1200Wadium wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy- nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.