Zamość, dnia 13 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 8 /I i II piętro/ 272,58 el., wod-kan, c.o.
2 Grodzka 18 53,58 el., wod-kan, c.o.
3 Staszica 35 44,84 el., wod-kan, c.o.
4 Ormiańska 5 21,74 el., wod-kan, c.o.
5 Moranda 4 Ip. 41,61 el., wod-kan, c.o. el.
6 Żeromskiego 11a 14,50 el.
7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
8 Starowiejska 11 /dawna portiernia/ 33,00 el., wod-kan
9 Prusa 2 (piwnica) 91,77 el.
10 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
11 Starowiejska 11 –  garaże nr 3, 5, 13 po 18,14 każdy el.
12 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan,
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan,
14 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan,
15 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pom. po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan

Uwaga! W przypadku wynajmu lokali przy ul. Rynek Wielki 8 na cele gastronomiczne, zastrzega się brak możliwości wynajmu płyty Rynku Wielkiego pod organizację ogródka kawiarnianego.

 II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 3-4 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 11-12 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu. Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. o godz.11.00 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym pokój 5-6, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8 do dnia 2703.2017 r. do godz. 12.00. Wadium wpłacone w innej formie lub w innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy- nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.