Zamość, dnia 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Staszica 13 56,61 el., wod-kan, c.o.
2 Żeromskiego 26 18,24 el., wod-kan, c.o.
3 Bazyliańska 19 170,37 el., wod-kan, c.o.
4 Łukasińskiego 11 73,72 el., wod-kan, c.o.
5 Moranda 4 I piętro 41,61 el., wod-kan, ogrzew. el.
6 Moranda 4 I piętro 41,42 el., wod-kan, ogrzew. el.
7 Ormiańska 7 21,83 el., wod-kan, c.o.
8 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
9 Kilińskiego 11 17,87 el., wod-kan.
10 Prusa 2 266,22 el., wod-kan, c.o.
11 Prusa 2 I piętro 59,00 el., wod-kan, c.o.
12 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
13 Partyzantów 5 /parter/ 17,46 el., wod-kan, c.o.
14 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
15 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 9, 12, 13, 27, 29/ 18,14 każdy el.
16 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
17 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
18 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
19 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 24 19,70 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 13-14 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 6 lokal nr 9-10 42,57 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
4 Łukasińskiego 6 lokal nr 15-16 42,96 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
5 Łukasińskiego 12a lokal nr 1 53,80 el., wod-kan, c.o.

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 19.12.2017 r. o godz.1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6), Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8  do dnia 18.12.2017 r. do godz. 1200Wadium wpłacone w innej formie lub w innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy- nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.