Zamość, dnia 05.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

o przetargu na wynajem lokali użytkowych

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Rynek Wielki 7 109,09 el., wod-kan, c.o.
2 Bazyliańska 16 8,30 el., wod-kan, c.o.
3 Staszica 35 15,34 el., wod-kan, c.o.
4 Żeromskiego 3 11,41 el., wod-kan, c.o.
5 Bazyliańska 19 170,37 el., wod-kan, c.o.
6 Rynek Wielki 2 I piętro 109,58 el., wod-kan, c.o.
7 Prusa 2 266,22 el., wod-kan, c.o.
8 Łukasińskiego 11 73,72 el., wod-kan, c.o.
9 Plac Stefanidesa 1* 13,65 el., wod-kan, ogrzew. el.
10 Moranda 4 I piętro 41,42 el., wod-kan, ogrzew. el.
11 Nowy Rynek 17 14,23 el., wod-kan,
12 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
13 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
14 Starowiejska 11 /garaże nr 3, 12, 13, 27, 29/ 18,14 każdy el.
15 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
16 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 el.
17 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
18 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
19 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
20 Lwowska 61A 54,18 el., wod-kan,
21 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

*Uwaga! W przypadku wynajmu lokalu przy ul. Plac Stefanidesa 1, umowa najmu będzie zawarta na czas określony do czasu przeznaczenia budynku do rozbiórki.

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 13-14 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 6 lokal nr 9-10 42,57 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 6 lokal nr 12 20,78 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
4 Łukasińskiego 6 lokal nr 15-16 42,96 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
5 Łukasińskiego 6 lokal nr 18 41,83 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
6 Łukasińskiego 12a lokal nr 1 53,80 el., wod-kan, c.o.

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 20.03.2018 r. o godz.1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6), Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8  do dnia 19.03.2018 r. do godz. 1200Wadium wpłacone w innej formie lub w innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy- nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.