Zamość, dnia 23.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

o przetargu na wynajem lokali użytkowych.

Ustala się, że w przetargu nie mogą brać udziału osoby, które są dłużnikami Miasta Zamość lub Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o.

I. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Staszica 13 53,80 el., wod-kan, c.o.
2 Rynek Wielki 2 I piętro 109,58 el., wod-kan, c.o.
3 Plac Stefanidesa 1* 13,65 el., wod-kan, ogrzew. el.
4 Moranda 4 I piętro 41,42 el., wod-kan, ogrzew. el.
5 Nowy Rynek 17 14,23 el., wod-kan,
6 Ormiańska 18 /piwnica/ 28,30 el.
7 Partyzantów 5 /garaż/ 24,00 el.
8 Starowiejska 11 /garaże nr 2, 12) 18,14 każdy el.
9 Prusa 2 /piwnica/ 91,77 el.
10 Starowiejska 11 /garaż nr 20/ 60,89 el.
11 Szczebrzeska 13a 157,63 el, wod-kan.
12 Piłsudskiego 13, (piwnica) 37,14 el., wod-kan.
13 Piłsudskiego 13, (piwnica) 19,80 el., wod-kan.
14 Lwowska 61A 54,18 el., wod-kan,
15 Lwowska 61 / w tym 4 pomieszczenia po ok. 30 m2 i 6 pomieszczeń po ok. 15 m2/ 216,63 el., wod-kan.

*Uwaga! W przypadku wynajmu lokalu przy ul. Plac Stefanidesa 1, umowa najmu będzie zawarta na czas określony do czasu przeznaczenia budynku do rozbiórki.

II. PRZETARG NIEOGRANICZONY – LOKALE W OBIEKTACH FORTECZNYCH

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 4 lokal nr 3-4 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
2 Łukasińskiego 4 lokal nr 15-16 39,80 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
3 Łukasińskiego 6 lokal nr 7-8 43,24 el., wod-kan, ogrzewanie elektryczne
4 Łukasińskiego 12A lokal nr 3 53,80 el., wod-kan, c.o.

III. Warunki organizacji przetargu zostały uregulowane w Zarządzeniu nr 840/10 Prezydenta Miasta Zamościa z dnia 26 sierpnia 2010 r. i Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych będących własnością Miasta Zamość:

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium przechodzi na kaucję lokalu.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 08.08.2018 r. o godz.1100 w świetlicy Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. przy ul. Peowiaków 8.

Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w Dziale Finansowo-Księgowym (pokój 5-6), Zakładu Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. ul. Peowiaków 8  do dnia 07.08.2018 r. do godz. 1200Wadium wpłacone w innej formie lub w innym miejscu nie będzie uwzględnione.

Czas trwania umowy- nieograniczony. Osoby, które rozstrzygnęły przetarg na swoją korzyść, organizując działalność gospodarczą w lokalu winny uwzględniać przestrzeganie Uchwały nr XXXVII/299/92 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 09 listopada 1992 r. w sprawie minimalnego czasu pracy placówek na terenie miasta Zamościa. Pozostałe warunki najmu określi umowa.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji udziela ZGL w Zamościu Sp. z o.o. ul. Peowiaków 8, tel. /084/ 638-52-56 lub /084/ 639-30-18.