Informacja o przeprowadzonym przetargu na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu przy ul.Staszica 15/2 o powierzchni powyżej 80 m2 o czynszu wolnym

Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o. o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji ustnej w dniu 28.02.2018 r. na najem lokalu mieszkalnego w Zamościu, przetarg na lokal przy ul. Staszica 15/2 został rozstrzygnięty.