WYNAJEM W DRODZE INDYWIDUALNYCH OFERT
Z NEGOCJACJĄ STAWKI CZYNSZU – STOISKA HANDLOWE
W BASTIONIE VII NADSZANIEC

Lp. Adres lokalu Pow. w m2 Wyposaż. w instalacje
1 Łukasińskiego 2, lokal nr 1 25,85 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
2 Łukasińskiego 2, lokal nr 3a 19,55 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
3 Łukasińskiego 2, lokal nr 8 21,03 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
4 Łukasińskiego 2, lokal nr 10a 28,05 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
5 Łukasińskiego 2, lokal nr 12 39,00 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
6 Łukasińskiego 2, lokal nr 19 45,30 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
7 Łukasińskiego 2, lokal nr 22 65,40 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
8 Łukasińskiego 2, lokal nr 8a 21,03 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
9 Łukasińskiego 2, lokal nr 23 20,70 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
10 Łukasińskiego 2, lokal nr 4 20.67 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
11 Łukasińskiego 2, lokal nr 3 19,55 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.
12 Łukasińskiego 2, lokal nr 1a 25,85 elektryczna,
wod-kan,
ogrzew. elektr.

I. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wszyscy zainteresowani wynajmem winni złożyć swoją pisemną ofertę, która powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres, bądź nazwę i siedzibę osoby prawnej (wraz z dokumentami rejestracyjnymi działalności gospodarczej).
 2. Rodzaj, branżę zamierzonej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Oferowaną stawkę czynszu.
 4. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami najmu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

II. WARUNKI

 1. Oferty należy składać w sekretariacie ZGL w Zamościu  Sp. z o.o., ul. Peowiaków 8, pok. 13.
 2. Wysokość wadium w przypadku stoisk handlowych w Bastionie VII Nadszaniec (równowartość 3-miesięcznego czynszu) zostanie ustalona po uzgodnieniu warunków najmu najpóźniej w dniu przed podpisaniem umowy najmu.
  Wadium należy wpłacać wyłącznie gotówką w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. Dział Finansowo-Księgowy, pok. 5, 6.
  Wadia wpłacone w innej formie lub innym miejscu nie będą uwzględniane. Brak wpłaty wadium spowoduje, że podpisanie umowy najmu nie dojdzie do skutku.
 3. Składane oferty będą podlegać ocenie:
  - data wpływu oferty
  - wysokość zaoferowanej stawki czynszu
  - rodzaj (branża) prowadzonej działalności
 4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZGL w Zamościu Sp. z o.o.
 5. Przewidywany termin podpisania umowy najmu oraz przekazania lokalu do użytku protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.
 6. Zastrzega się prawo odrzucenia /negatywnego rozpatrzenia oferty bez podania przyczyny.
 7. Wynajem wolnych powierzchni handlowych w Bastionie VII - Nadszaniec nie może odbywać się na zasadzie zamiany lokalami i tego typu oferty nie będą rozpatrywane.

Bliższe informacje o wynajmie lokali można uzyskać w ZGL w Zamościu Sp. z o.o. (pokój nr 10) lub pod numerami telefonów:
84 638-52-56
84 639-30-18