Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do Wnioskodawców o składanie wraz z wnioskiem dokumentów, wymaganych zgodnie z poniższym Zarządzeniem.

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie, o niezbędne  dokumenty, wniosków już złożonych.